Home Nederland Hoofdnieuws De wens van het Open Noord Holland

De wens van het Open Noord Holland

9darts_

Tijdens het OPEN Noord Hollland te Egmond aan Zee was stichting doe een wens prominent aanwezig. De darters waren goed voor een donatie van 1000 euro. Via een 9 darts spel en een donatie wanneer je niet wilde schrijven werd er geld ingezameld voor Doe een Wens. Het 9 darts spel werd gewonnen door Yordi Meeuwisse hij haalde 420 punten en Hermie van Orsouw werd met 417 punten tweede. Stichting Doe een Wens doet bijzonder goed werk, tijd om kennis te maken met deze stichting.

Doe Een Wens Stichting Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

Doe Een Wens werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Om deze wensen te vervullen steunt Doe Een Wens op donateurs, sponsors, vrijwilligers en fondsenwervende acties. Doe Een Wens ontvangt geen overheidsbijdrage.

Team achter elke wens

Het vervullen van een allerliefste wens is maatwerk en vraagt veel inzet en creativiteit. Er zit een sterke organisatie achter die drijft op vrijwilligers en die zorgvuldig alle stappen in het proces begeleidt en volgt. Het gaat immers om kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. De vervulling van een allerliefste wens kun je maar één keer beleven. Daarom moet alles op rolletjes lopen.

Innerlijke kracht aanwakkeren

Het doel van de wensvervulling is de innerlijke kracht van kinderen aan te wakkeren. Een eigen kracht die vaak onbewust door de omgeving is beperkt, omdat zorgen, angst en ziekenhuisbehandelingen de boventoon voeren. De fantasie van het kind bepaalt de inhoud van de wens, waardoor elke wens ook echt uniek wordt. De wensvervullers zorgen er bovendien voor dat ook ouders en broertjes en zusjes bij de wensvervulling betrokken zijn, zodat iedereen kan meegenieten. Een wens op maat dus, waarbij aan elk detail grote aandacht is besteed. Met als resultaat een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen. Zo gaat de herinnering aan de wens een leven lang mee.

Hoe meer geld, hoe meer wensen uitkomen

donatie_dartersDoe Een Wens werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Naast tijd en aandacht is ook geld nodig om die wensen te vervullen. Want behalve het regelen van alle praktische zaken rondom de wens, neemt Doe Een Wens ook alle kosten voor haar rekening. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer wensen er jaarlijks vervuld kunnen worden.

Sinds de oprichting in 1989 beleefden al meer dan 3.300 levensbedreigend zieke kinderen hun fantastische wens. Doe Een Wens kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van ruim 380 vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Doe Een Wens Stichting Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage.

Hoe kunt u bijdragen

Om deze wensen te vervullen steunt Doe Een Wens op donateurs, vrijwilligers en fondsenwervende acties. Meer hulp betekent dat meer wensen in vervulling gaan.

Maak wensen waar. Word donateur.