Home Nederland Hoofdnieuws Toekomst Super League Nederland

Toekomst Super League Nederland

NDB_Darts

Tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Darts Bond is een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van Super League Nederland. Vanuit de wens om de Landelijke Competitie interessanter te maken heeft de Algemene Ledenvergadering besloten de SLN in te krimpen in twee fasen, waarna de gehele regioklasse zal verdwijnen. De Nederlandse Darts Bond kreeg hierbij de opdracht hiervoor een procedure te ontwikkelen.

De komende seizoenen worden teams die uitvallen niet opgevuld. Nieuwe teams kunnen zich dan ook, tot nader bericht, niet aanmelden. Middels de opgestelde procedure zullen meer dan 50% van de reeds ingeschreven teams de komende twee seizoen uitvloeien waarna er in seizoen 2012/2013 van start zal gaan met één hoofdklasse en drie overgangsklassen. De NDB heeft inmiddels alle deelnemende teams schriftelijk geïnformeerd, met daarbij tekst en uitleg over de vastgestelde procedure.

De NDB en een speciaal door de ledenvergadering benoemde commissie zal de komende periode actief blijven om mogelijke veranderen voor de LaCo nader te onderzoeken. Beide ontwikkelingen hebben immers alles met elkaar te maken.

Voor vragen inzake deze belangrijke verandering kunt u contact opnemen met de Nederlandse Darts Bond via telefoonnummer 070-3667206 of per email info@ndbdarts.nl. Contactpersonen zijn Archie van Zwet en Niels de Ruiter.