Home Nederland Hoofdnieuws Worden Nederlandse darters door de overheid gedwongen om samen te werken met...

Worden Nederlandse darters door de overheid gedwongen om samen te werken met een casino zonder Cruks?

Toto darts Kings team 2022

Geld is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met darten, en dit is dan ook de voornaamste reden dat de British Darts Organisation (BDO) in september 2020 definitief is opgeheven. Al lang voor deze einddatum was de Professional Darts Corporation (PDC) opgericht door zestien professionele darters. Door hun bekendheid wisten zij sponsordeals te sluiten waardoor er investeringen konden worden gedaan in de professionalisering van deze bond, maar vooral ook in de bevordering van de attractiviteit van de dartsport en het verhogen van prijzengelden. De invloed van online casino’s als prominente sponsor van de sport heeft hier een groot aandeel in gehad. De Nederlandse overheid wil nu hard ingrijpen om de inmenging van online casino’s in te perken. Hiermee zou zij het financieel fundament voor Nederlandse topdarters kunnen afbreken.

Populariteit darten stijgt tot ongekende hoogte

De afgelopen decennia is de dartsport onverminderd populair geworden en groeien de nieuwe generaties er letterlijk mee op. Het fundament hiervoor werd in de late jaren 90 gelegd door Raymond van Barneveld. Door tweemaal achtereenvolgens het toenmalig meest prestigieuze darttoernooi The Embassy te winnen was Nederland volledig in de ban geraakt van het darten. Bijna ieder huishouden had wel een dartbord ergens in huis aan de muur hangen en zat gekluisterd aan de buis wanneer Barney weer eens een finale speelden. In het huidige tijdperk is Michael van Gerwen de onbetwiste wereldtopper die Nederland vertegenwoordigd. Van Gerwen heeft in zijn carrière een bedrag maar liefst 8 miljoen euro bij elkaar heeft gegooid.  Ook andere Nederlandse topdarters waaronder Vincent van der Voort en Danny Noppert hebben inmiddels een aardig vermogen vergaard met de sport waar menig voetballer uit de Eredivisie jaloers op is. Niet alleen het alsmaar toenemende prijzengeld, maar vooral individuele sponsordeals leiden ertoe dat darten een financieel zeer aantrekkelijke sport kan zijn waar steeds meer Nederlandse topdarters goed van kunnen leven. Het verdienmodel voor Nederlandse topdarters kan in gevaar komen als gevolg van Nederlandse wetgeving die de financiële impact van online casino’s op de sport wil inperken.

Gokken op darts in online casino’s zonder Cruks

De populariteit van darts heeft zich ook doorgezet in het aanbod van online casino’s. In zowel casino’s met Cruks als casino’s zonder Cruks zijn veel spelers actief die gokken op de uitkomsten van wedstrijden en toernooien. Spelers die een ultieme spanning willen ervaren zullen Cruks omzeilen en zich wenden tot de aanbieders waar zij gebruik kunnen maken van prop betting. In tegenstelling tot de wat meer conventionele inzetten bij de casino’s met Cruks kan een online casino zonder Cruks veel meer weddenschappen aanbieden. Als speler kan je tijdens wedstrijden weddenschappen plaatsen over wie de eerste 180-er gooit, wie de eerstvolgende leg wint, wie er een “negen darter” gooit et cetera. Prop betting zet aan tot het door blijven spelen omdat winst en verlies dicht bij elkaar liggen waardoor de wedstrijd spannender wordt dan ooit. Het is er online casino’s dan ook aan gelegen om zoveel mogelijk spelers aan zich te binden. Volgens https://casinoszondercruks.com/ worden er miljoenen euro’s aan marketing-gerelateerde activiteiten ingezet om boven te drijven in de sterke concurrentiestrijd. De politiek kijkt hier met gemengde gevoelens naar en probeert aan diverse knoppen te draaien om een goede mix te vinden tussen het beschermen van kwetsbare doelgroepen en het behalen van de 80 % kanalisatiegraad die zij als prestatie indicator heeft beschreven.

Rolmodellen niet langer toegestaan in reclames voor online casino’s

Vanaf 30 juni 2022 is het online casino’s die over een Nederlandse vergunning beschikken niet langer toegestaan om BN-ers en rolmodellen te gebruiken in reclame-uitingen. Het idee hierachter is dat met name jongvolwassenen en kwetsbare doelgroepen hierdoor te veel in de verleiding worden gebracht om zicht te registreren bij een online casino met alle financiële gevolgen van dien. Als reactie hierop zetten online casino’s vaak look-a-likes in om alsnog de relatie met de doelgroep te leggen. Het verbieden van de inzet van rolmodellen en BN’er is voor bepaalde politieke partijen nog niet voldoende. Zij pleiten voor een algeheel reclameverbod voor online casino’s en zien dat sportsponsoring door online casino’s ook liever aan banden wordt gelegd. Nederland is hier niet uniek in. In bijvoorbeeld België is dit ook volledig aan banden gelegd.

Reclameban is zorgelijk

Vanuit de casino-branche wordt er openlijk kritiek geuit op deze inperkende maatregelen. Het grote punt van kritiek wordt met name gevonden in de feitelijke werking van de op 1 april 2021 ingevoerde Wet Kansspelen op afstand (Koa). Doordat legale casino’s niet langer of in beperkte mate reclame mogen maken zullen zij de concurrentiestrijd met casino’s zonder Cruks per definitie verliezen. De doelgroep wordt straks immers alleen nog maar bereikt door de niet-Nederlandse casino’s. Dit is dan weer zorgelijk voor de gewenste kanalisatiegraad omdat de kans aanwezig is dat spelers zicht bij Cruks uitschrijven om elders te gokken zonder Cruks. Bij het opstellen van de Koa is bepaald dat het succes onder andere wordt afgemeten aan een kanalisatiegraad van 80%. Dit betekent dat 80% van de Nederlandse spelers zich heeft ingeschreven en actief speelt bij casino’s die over een Nederlandse vergunning beschikken. De resterende 20% speelt hierbij nog steeds bij een casino zonder vergunning.

Dartsport financieel niet langer aantrekkelijk voor subtop

De versoberende maatregelen die promotionele activiteiten van online casino’s inperken hebben indirect ook een effect op de dartsport. Online casino’s zijn traditioneel een grote sponsor van de dartsport. Dat individuele darters niet meer ingezet mogen worden in reclamespots is nog niet zo impactvol, echter wanneer het sponsoren van de dartsport door online casino’s aan banden wordt gelegd kan dit hele serieuze gevolgen voor de sport hebben en in het bijzonder voor Nederlandse Darters. Een grote groep darters, die zich net onder de absolute wereldtop begeeft, kan zonder sponsoring niet financieel rondkomen van de sport en zal daardoor niet het volle potentieel kunnen benutten dat zij hebben. Met het uitblijven van sponsoring door online casino’s zullen prijzengelden in Nederland gaan kelderen, en dat straalt vervolgens af op de individuele spelers waardoor darten aan populariteit zal inboeten. Het gevolg hiervan is dat er te weinig Nederlandse talenten doorbreken. Doordat deze maatregelen niet van toepassing zijn op zowel buitenlandse casino’s als darters uit grote dartlanden zal Nederland steeds verder verwijderd raken van het wereldtoneel. Dit zou er toe kunnen leiden dat Nederlandse darters de samenwerking meer gaan opzoeken met een casino zonder Cruks.

Huidig klimaat

Gelukkig is het nog niet zover dat de sportsponsoring door online casino’s aan banden is gelegd, en of dit ooit gaat gebeuren is ook nog maar de vraag. Onlangs heeft TOTO een nieuwe teamsponsoring gestart onder de naam Dart Kings. Dit initiatief ziet toe op de sponsoring van 5 Nederlandse topdarters bestaande uit Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. Dit lijkt een slimme zet van TOTO. De grote aantallen fans van deze topdarters kunnen via het project Dart Kings op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom deze darters en de stap om jezelf als fan aan te melden bij TOTO om eens een gokje te wagen is dan wel heel klein geworden.